Boží muka v Částkově

Částkov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: gotika
historická epocha: novověk

Stručné představení

První z obou drobných památek pochází z 16. století a nalezneme ji na jihovýchodním okraji Částkova, druhá boží muka stojí v blízkém lese.

Historie

V katastru obce Částkov nalezne návštěvník dvě cenná boží muka. První z nich, pozdně gotická kamenná památka z 16. století, se nacházejí poblíž silniční křižovatky na jihovýchodním okraji vesnice. Druhá boží muka se ukrývají v lesíku, jenž ke vsi přiléhá ze severozápadu. Skládají se z vysokého soklu a polygonálního dříku, který je završen deskou s kapličkovým nástavcem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.