Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci

Zvíkovec - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

První zmínka o kostele je z roku 1352.

Historie

První zmínka o kostele ve Zvíkovci je z roku 1352. Původně gotický kostel byl zbarokizován v 18. století. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem a sakristií na severní straně. Presbytář a sakristie jsou sklenuty valenou klenbou, loď je plochostropá. Zařízení kostela je převážně z konce 17. století. Hlavní barokní oltář s obrazem Nanebevzeti Panny Marie pochází z roku 1800. Nad vchodem do sakristie je upevněna socha Panny Marie ze 17. století. Barokní jsou i postranní oltáře Čtrnácti sv. Pomocníků a sv. Rodiny. V roce 1414 ve zdejším kostele kázal za svého působení na Krakovci, Mistr Jan Hus. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Zbiroh-Radnice.

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve ZvíkovciKostel Nanebevzetí Panny Marie ve ZvíkovciKostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci