Zámek Kunkovice (čp. 1)

Kunkovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V malé šumavské vísce nedaleko Čachrova bývalo šlechtické sídlo snad již v 16. století. Současná podoba nenápadného zámečku pochází z 18. století.

Historie

Necelé 3 km jihovýchodně od Čachrova se nachází malá vesnička Kunkovice, která v 16. století patřila Bohuchvaldům z Hrádku. Snad tou dobou zde již existovalo panské sídlo, o jehož podobě ani lokalizaci však nemáme žádné zprávy. Poměrně sporadické jsou i zmínky o místních pánech. Po Bohuchvaldech tu seděl Jáchym Mejtolar z Mejtolu, koncem 17. století pak Ferdinand Vilém Boryně ze Lhoty. Od poloviny 18. století zdejší panství připadlo Malovcům z Chýnova, kteří tu vystavěli barokní zámeček. V 19. století tu již pobývala rodina Pollandova.

Ze současného stavu můžeme soudit, že kunkovický zámek byl patrovou budovou s valbovou střechou na nároží doplněný zajímavou dvoupatrovou věžičkou okrouhlého tvaru. Ze starší stavby, na kterou zřejmě Malovcové v 18. století navázali, se dochovaly pouze nárožní pilíře.

Fotografie

Zámek Kunkovice (čp. 1)Zámek Kunkovice (čp. 1)