Kaplička sv. Maří Magdalény a socha sv. Jana Nepomuckého v Puclicích

Puclice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Šestiboká středně velká kaple s jehlancovou střechou.

Historie

Kaple sv. Máří Magdalény

Šestiboká středně velká kaple s jehlancovou střechou zakončenou lucernou s cibulí stojí na návsi. Dříve byla kaplí poutní. Fasáda je členěna pilastry. Na portálu je uveden letopočet 1842. Interiér je plochostropý, osvětlují ho dvě okna, další jsou naznačena v podobě nik. Starší sochy sv. Mikuláše a sv. Biskupa, které zde byly dříve umístěny a které mohly pocházet ze staré tvrze, zde z bezpečnostních důvodů již nenajdeme. Na oltáři je nevhodně přemalovaný původní obraz patronky kaple.

Sochy sv. Jana Nepomuckého

Při cestě z Puclic k lesu Strachotínu (nazvané podle zaniklé středověké obce stejného jména) najdeme pískovcovou barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazen v tradičním šatu a postoji. Její vznik financoval některý z držitelů tvrze v Puclicích před rokem 1765.

Další socha sv. Jana Nepomuckého stojí u cesty z Čečovic do Puclic.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaplička sv. Maří Magdalény a socha sv. Jana Nepomuckého v PuclicíchKaplička sv. Maří Magdalény a socha sv. Jana Nepomuckého v Puclicích