Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi

Základní informace

Nejznámějším členem šlechtického rodu Coudenhove-Kalergi se stal Richard Mikuláš, průkopník myšlenky sjednocené Evropy.

narozen: 16. listopadu 1894, Tokio
zemřel: 27. cervence 1972, Schruns
obory působnosti: politik, spisovatel, publicista, šlechtic

Životopis

Nejznámějším členem šlechtického rodu Coudenhove-Kalergi byl druhorozený syn Heinricha a Mitsuko, spisovatel, novinář, politik a duchovní otec panevropského hnutí. Roku 1923 vyšla jeho první kniha propagující myšlenku spojení Evropy do jednotného státu Pan-Evropa. Hlavní cíle zformování politického a hospodářského svazku evropských států spatřoval v eliminaci rizika nové světové války a také ve vytvoření jisté protiváhy vůči USA, Rusku a Asii. Úvahami o sjednocené Evropě, v té době ještě značně vizionářskými, se pak zabýval po celý svůj život. Založil hnutí Paneuropa-Union, k němuž se hlásily takové osobnosti jako Albert Einstein, Thomas Mann nebo Konrad Adenauer. Roku 1938 emigroval do Švýcarska a odtud do USA. Za druhé světové války přednášel mj. evropskou historii v New Yorku. V letech 1952–1965 byl čestným předsedou Evropského hnutí, roku 1950 mu město Cáchy udělilo prestižní Cenu Karla Velikého. Uznání doma se dočkal až po roce 1989.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.