Úsilov

Úsilov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Obec lidově zvaná Houslov se starobylou tvrzí a malebným okolím. Turistická značka vedoucí k rozhledně na Korábu.

http://www.usilov.cz/

Památky v oblasti

Tvrz Úsilov (čp. 23)

Tvrz Úsilov (čp. 23)
Z původní nejstarší části tvrze zbylo jen věžovité stavení, jehož původní podoba byla narušena přestavbou na sýpku. Tvrz byla obehnána vodním příkopem, ze kterého se ovšem nic nezachovalo.

Historie

První zmínka o Úsilově, lidově zvaném Houslov, je z roku 1379 (tehdy je uváděn jako Vsilov). Podoba názvu obce se často měnila, jeho etymologie není zcela jasná. A. Profous uvádí, že název byl reakcí na pilnost, či naopak ironicky lenost jejích obyvatel. Ve středověku náležel Úsilov k panství hradu Švihov. Prvním zmíněným samostatným držitelem Úsilova byl Vilémek z Úsilova (1403), podle Z. Procházky snad některý z levobočků z rodu Švihovských z Rýzmberka, a po něm jej zdědila jeho dcera Eliška.

Již za dalších majitelů, Výrků z Rýzmberka, byla v Houslově zmiňována tvrz. První z nich byl Jan Výrek z Rýzmberka, zmíněn roku 1451. Jeho rod do Úsilova přesídlil ze své tvrze ve Výrově u Dolan. Roku 1473 vypálili ves i okolí Bavoři. Další osudy vsi byly i nadále spojeny s držiteli místní tvrze, ke kterým patřila řada dobrodruhů, například známý Kratz ze Scharfensteinu nebo chudší větev Vidršpergárů z Vidršperka. Roku 1711 přešel Úsilov pod panství Chudenice. Tvrz sloužila jako sýpka a byla zde ubytována čeleď. Mnohokrát přestavovaná tvrz je také jedinou významnou památkou obce. Plánovalo se její další využití, pro nevyjasněné majetkové poměry byly opravy financované obcí pozastaveny.
Roku 2004 získala obec znak, ve kterém je figura vlka, který nese beránka. Jde o motiv ze znaku rodu Vidršpergárů z Vidršperka. Z obce lze vystoupat po turistické značce na rozhlednu na Korábu (viz Kdyně).

Významné události

Vpád Bavorů a vypálení tvrze


Výrkové z Rýzmberka vedli velmi dobrodružný život. V 15. století se zapojili do pohraničních šarvátek se sousedními Bavory. Sloužili jako žoldnéři ve vojsku a stěžovali si, že jim Bavoři nezaplatili dlužný žold. Po opakovaných nájezdech Čechů na bavorské území podnikli Bavoři odvetnou výpravu. Albrecht IV. vyslal patrně na podzim roku 1473 vojsko, které zaútočilo na Úsilov, Černíkov, Vílov, Mlýnec, Smržovice, Libkov, Rudoltice a další vesnice. Bavorští žoldnéři nerozlišovali, zda jde o vsi jejich spojenců či nepřátel. Vyplenili tak celé okolí. Některé vsi zanikly, jiné se dlouho vzpamatovávaly.

Významné osobnosti

Jan Filip Kratz ze Scharfensteinu

1590?-1635

Fotografie

ÚsilovTvrz Úsilov (čp. 23)