Židovský hřbitov v Městě Touškově

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dodnes se ze hřbitova dochovalo asi 20 poškozených náhrobků a torzo ohradní zdi.

Historie

Židovské obyvatelstvo žilo v Městě Touškově již od první poloviny 16. století. V té době byl také založen hřbitov, nacházející se 1 km severozápadně od obce, při silnici do Újezda nade Mží. Dataci vzniku hřbitova napomohl nález náhrobního kamene z roku 1543, zaznamenaný ve 30. letech 20. století. Po roce 1938 byl hřbitov poničen nacisty. Většina náhrobků byla odvezena (včetně onoho nejstaršího) a ohradní zeď byla pobořena. Dodnes se ze hřbitova dochovalo asi 20 poškozených náhrobků a torzo ohradní zdi. Památkou připomínající židovské osídlení lokality je také bývalá synagoga, stojící na rohu ulic Čeminské a Květné, severovýchodně od Dolního náměstí. Současná stavba z roku 1874 nahradila starou synagogu poškozenou požárem a před rokem 1702 zbořenou. Během nacistické okupace přišla synagoga o svůj mobiliář a její prostory byly nadále využívány jako skladiště. V 80. letech 20. století byla přestavěna na obytný dům.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Židovský hřbitov v Městě Touškově