Venkovské usedlosti v Radonicích (čp. 9, 24)

Radonice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Stavení, špýchárky, brány s překladem.

Historie

V čp. 38 se dochovalo roubené obytné trojdílné stavení komorového typu. V čele čp. 11 byl postaven špýchárek, ke kterému přiléhá vjezd s branou. Podobně byl řešen také statek čp. 9 (4). Čp. 12 upoutá barokně zvlněným štítem. Čp. 24 má v čele bránu s překladem. Další brány se dochovaly u čp. 13 a 18. Na jižním okraji vsi, při cestě k mlýnu, stojí mladší objekty (č. E2 a E5/35 datované do roku 1923). U Radonic byl již od 18. století doložen mlýn. Nynější podstatně mladší mlýn (čp. 47) už měl místo mlýnského kola namontovanou moderní turbinu, která zde byla do 60. let 20. století. U mlýna je zachován jen starý vodní náhon.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Radonicích (čp. 9, 24)Venkovské usedlosti v Radonicích (čp. 9, 24)Venkovské usedlosti v Radonicích (čp. 9, 24)Venkovské usedlosti v Radonicích (čp. 9, 24)Venkovské usedlosti v Radonicích (čp. 9, 24)