Historické jádro vsi Ostrovec

Ostrovec - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vesnice je jedna z mála dochovaných obcí s původní zástavbou na Rokycansku bez pozdějších negativních vlivů.

Historie

Zástavba je soustředěná po obvodu malé návsi nepravidelného, zhruba trojúhelného tvaru, s rozšířením na východní straně, podél které procházela hlavní přístupová cesta. Po obvodu návsi stála zhruba desítka usedlostí a několik chalup. Podle stabilního katastru z roku 1839 byla většina objektů spalných. Ve středu návsi stojí dřevěná kaplička a pamětní kříž. Vesnice je jedna z mála dochovaných obcí s původní zástavbou na Rokycansku bez pozdějších negativních vlivů. Zdejší roubenky jsou tzv. komorového typu, kde kromě síně a světnice byla ve třetí části ještě komora.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.