Historické jádro vsi Lhota pod Radčem

Lhota pod Radčem - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vesnice návesního typu s mladší vnitřní zástavbou.

Historie

Lhota pod Radčem je typickým příkladem vesnice návesního typu s mladší vnitřní zástavbou. Náves je podlouhlá přibližně kapkovitého tvaru s usedlostmi rozmístěnými po obvodu. Roku 1842 postihl vesnici velký požár, díky kterému byla řada stavení přestavěna, došlo zejména k výměně dřevěných konstrukcí za zděné. Unikla mu jen zástavba v jihozápadní a severozápadní části Lhoty pod Radčem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.