Sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Městě Touškově

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kamenný sloup Nejsvětější Trojice stojí na Dolním náměstí a socha sv. Jana Nepomuckého u školy.

Historie

Kamenný sloup Nejsvětější Trojice stojí na Dolním náměstí. Byl vytvořen K. Legátem v roce 1723, v roce 1902 byl doplněn sochou sv. Jana Křtitele od Ondřeje Lugerta. Sousoší Nejsvětější Trojice, na jedné straně Nejsvětější Trojice nad zeměkoulí, na druhé straně korunování P. Marie a nad ní Bůh otec a Bůh Syn, je obklopené kovovou mříží mezi nárožními sokly, nesoucími sochy světců. Na severním soklu sv. Jan Křtitel (vousatý s dlouhými vlasy), na jižním sv. Vavřinec jako jáhen, vedle sv. Kryštof nesoucí na pravém rameni Ježíška a nakonec světec v mnišském kapucínském rouše. U školy pak stojí pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého se zbytky černé a okrové polychromie.

Fotografie

Sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Městě TouškověSousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Městě Touškově