Městské domy v Kralovicích (čp. 6, 24, 25, 35, 132, 159)

Kralovice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor měšťanských domů, nejstarší z nich již z přelomu 15. a 16. století.

Historie

Nejstarší dochovanou kamennou světskou stavbou ve městě je řadový patrový dům čp. 35 na náměstí s půlkruhovým portálem. Jádro stavby pochází z přelomu 15. a 16. století, koncem 18. století byl dům barokně upraven. Na jižním konci náměstí pak stojí za pozornost pozdně barokní tzv. Hallerův dům čp. 132, patrový s valbovou střechou a půlkruhovým portálem, postavený v roce 1763. Na křižovatce náměstí stojí původní městská radnice čp. 1, dvoupatrový dům s portálem datovaným 1793, změněný přestavbou po roce 1845. Několik zajímavých domů se dochovalo také v Markově ulici mezi náměstím a kostelem. Jedná se především o barokní přízemní dům čp. 24 s valbovou střechou a s klenutou branou obsahující v klenáku iniciály stavebníka a letopočet 1751. Zhruba ve stejné době byly postaveny i domy čp. 25 a čp. 6 rovněž s klenutou branou s kamenným ostěním. Městský dům čp. 159 s půlkruhovým portálem a valbovou střechou, postavený ve druhé polovině 18. století, tvoří působivý celek se sousední farou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Městské domy v Kralovicích (čp. 6, 24, 25, 35, 132, 159)Městské domy v Kralovicích (čp. 6, 24, 25, 35, 132, 159)Městské domy v Kralovicích (čp. 6, 24, 25, 35, 132, 159)Městské domy v Kralovicích (čp. 6, 24, 25, 35, 132, 159)Městské domy v Kralovicích (čp. 6, 24, 25, 35, 132, 159)