Fara v Kralovicích (čp. 158)

Kralovice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vystavěna v letech 1703–1707 na objednávku plaského opata Eugena Tyttla, jehož znak s chronogramem je umístěn nad vchodem.

Historie

Barokní budova fary (čp. 158) se nachází západně od kostela a byla vystavěna v letech 1703–1707 na objednávku plaského opata Eugena Tyttla, jehož znak s chronogramem je umístěn nad vchodem. Jedná se o patrovou stavbu s valbovou střechou na obdélném půdorysu s prostými nečleněnými fasádami, jen kolem vstupního portálu a oken je jednoduché rámování. Přízemí objektu je klenuté, v patře se dochovaly barokní malby, sklepy jsou vytesané ve skále. Areál fary ohrazuje zeď se vstupní brankou a bránou z roku 1763. Byl vysloven názor, že v místech dnešní fary se mohl v raném středověku nacházet panský (snad knížecí či královský) opevněný dvorec, který zde existoval před darováním Kralovic plaskému klášteru.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fara v Kralovicích (čp. 158)