Hotel Continental v Plzni (čp. 312)

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: historismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Nejreprezentativnější plzeňský hotel Continental hostil od roku 1895 řadu významných osobností. Během války byl výrazně poškozen a v 50. letech zestátněn. Dnes je opět jedním z nejluxusnějších plzeňských hotelů.

Historie

Monumentální stavební komplex jednoho z nejznámějších plzeňských hotelů utváří charakteristické panorama Šafaříkových sadů a rohu Zbrojnické ulice. Na místě staršího zbořeného objektu, v přímé návaznosti na františkánský klášter, postavily tehdejší Měšťanské pivovary v roce 1895 dům v duchu tou dobou oblíbeného historismu. Velkorysý projekt měl poskytovat značnou ubytovací kapacitu a splňovat zároveň vyšší nároky na komfort a reprezentaci. Ve 20. letech pak budovu zakoupil Václav Ledecký, který jej upravil přibližně do dnešní podoby. Již tou dobou nesl jméno Continental a byl považován za nejpřepychovější hotelové zařízení v Plzni.

Černým písmem se do dějin hotelu zapsala 2. světová válka. Za Protektorátu zde totiž pobývali významní představitelé gestapa a v roce 1944 v hotelu při bombardování Plzně zahynulo několik desítek lidí, včetně majitele hotelu. Po osvobození zde sídlili velitelé americké armády. V 50. letech byl objekt zestátněn a původním majitelům navrácen o 40 let později. V současnosti zde byla opět obnovena hotelnická tradice.

Stavba hotelu Continental je velkoryse řešena v duchu novorenesance a novobaroka. Jedná se o mohutný, nárožní, trojpatrový dům o nepravidelné půdorysné konfiguraci. Průčelní část zdobí bohatě řešená suprafenestra a vyložené balkony. Mělké rizality pak nesou atikové štíty. V ose přední části je umístěn dobový, trojdílný vstupní portál, jehož architektonickou hodnotu výrazně narušily novodobé zásahy. Vstupní vestibul se pyšní zdobeným zrcadlovým stropem s alegorickým obrazem na plátně v jeho střední části.

Fotografie

Hotel Continental v Plzni (čp. 312)Hotel Continental v Plzni (čp. 312)