Činžovní dům Mrakodrap v Plzni-Jižním předměstí (čp. 13)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: kubismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

V polovině 20. let minulého století vznikl v blízkosti Wilsonova mostu rozsáhlý bytový komplex složený ze třech činžovních domů, mezi něž se řadí i stavba, která díky své výšce získala přezdívku Mrakodrap.

Historie

Na místě uceleného souboru tří činžovních domů čp. 13, 1697 a 1698 stával do počátku dvacátých let 20. století starý obecní hospodářský dvůr. Pozemky, na kterých se areál rozkládal, byly roku 1923 odprodány třem plzeňským stavebním a bytovým družstvům, podle nichž se komplexu, který zde měl zanedlouho vyrůst, začalo říkat U Trojdohody. Všechna tři stavení byla zbudována v letech 1923 a 1924, přes určité odlišnosti si zachovala jednotnou základní dispozici, taktéž vzhled a užité architektonické tvarosloví si byly navzájem velmi podobné. V přízemí se nacházely obchody s výkladními skříněmi, kanceláře a skladiště, v dalších podlažích byty různého uspořádání a velikosti od jednopokojových až po čtyřpokojové. Půdorys komplexu se blíží tvaru písmene U, fasády člení mělké arkýře, balkony, lizény a výrazná korunní římsa, střídmé dekorace se omezují na variace prostých geometrických tvarů a motivů.

Pojmenování Mrakodrap si dům čp. 13, jenž stojí na nároží dnešních ulic Americká a Prokopova, vysloužil díky svým osmi podlažím, která z něj nejenže učinila nejvyšší a nejmohutnější část celého komplexu, ale v době jeho dokončení v půli dvacátých let mu přisoudila i titul nejvyšší obytné budovy v Plzni. Při jeho realizaci byla aplikována ve své době velmi pokroková metoda, která spočívala ve vztyčení železobetonového skeletu a jeho následném vyzdění cihlami. Nárožní část Mrakodrapu je zakončena obloukovými arkádami a dvěma nástavbami s hodinami, nad nimiž se klenou dvě stylizované železobetonové koruny.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Činžovní dům Mrakodrap v Plzni-Jižním předměstí (čp. 13)Činžovní dům Mrakodrap v Plzni-Jižním předměstí (čp. 13)Činžovní dům Mrakodrap v Plzni-Jižním předměstí (čp. 13)