Historické jádro vsi Koterov

Koterov - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Jihovýchodní předměstí Plzně, při železniční trati na České Budějovice, se pyšní jednou z nejhezčích a nejlépe zachovalých návsí na Plzeňsku.

Historie

Koterov již od středověku sloužil jako hospodářské zázemí města a svůj zemědělský charakter si podržel po celé 19. století. Architektonicky nejcennější historické jádro tvoří především zajímavá klasicistní stavení s krásnými bránami zdůrazněnými štítovými nástavci a kamennými portály. Od poloviny 19. století se tu pak začaly budovat zděné stodoly. Hospodářská stavení dále zastupují kamenné klenuté špýchary a chlévy. Cenným urbanistickým celkem je i areál mlýna s okolní zástavbou. Do urbanistického vývoje Koterova výrazně zasáhlo především budování železniční tratě Plzeň-České Budějovice, avšak i přesto zůstaly nejvýznamnější části obce průmyslovou revolucí v podstatě nedotčeny a soubor význačných koterovských staveb byl v roce 1995 vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.