Venkovské usedlosti v Černicích (čp. 15, 18, 27, 28)

Černice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Vesnický ráz Černic utváří především několik architektonicky zajímavých objektů lidové klasicistní architektury Plzeňska. Jedná se jak o obytná stavení či polokruhem zaklenuté brány, tak o stavby hospodářské.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Venkovské usedlosti v Černicích (čp. 15, 18, 27, 28)Venkovské usedlosti v Černicích (čp. 15, 18, 27, 28)Venkovské usedlosti v Černicích (čp. 15, 18, 27, 28)