Historické jádro vsi Černice

Černice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Černice byly ještě v 15. století jednou z největších vesnic Plzeňska, těžící prospěch především z rybníkářství a obchodní cesty spojující Plzeň s Nepomukem.

Historie

Hlavním sídelním centrem je historické jádro kolem trojúhelníkovité návsi, kde můžeme dodnes obdivovat řadu zajímavých selských stavení s pozdně středověkými a klasicistními prvky doplněná o cenná hospodářská zázemí, mezi nimiž vyniká patrový špýchar ze 16. století. Soubor lidové architektury, která si v roce 1995 vysloužila památkovou ochranu, dotváří drobná sakrální architektura zastoupená dvojicí kapliček a božími muky.  

Moderní urbanistický vývoj se naopak koncentroval kolem areálu černického mlýna a v blízkosti komunikace spojující Plzeň s Nepomukem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Historické jádro vsi ČerniceHistorické jádro vsi ČerniceHistorické jádro vsi Černice