Kostel sv. Vavřince v Žákavě

Žákava - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Jednolodní kostel sv. Vavřince v Žákavě má gotický původ, později byl upravován renesančně a barokně.

Historie

Původně gotický jednolodní kostel sv. Vavřince na návrší v Žákavě byl vystavěn ve 14. století. Má věž s jehlancovou střechou, připojenou k trojboce uzavřenému kněžišti. Lomená okna kněžiště připomínají gotický původ. Později byl objekt upraven renesančně a posléze byl barokizován. Interiér lodi je plochostropý, polokruhový vítězný oblouk je otevřen do kněžiště se žebrovou klenbou. Klenba je narušena dodatečně vloženou stěnou věže. Ve vstupu se dochoval gotický lomený portál. Kolem kostela se rozkládá hřbitov. Areál je obehnán ohradní zdí. Kostel byl opravován kolem roku 1995. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kostel sv. Vavřince v Žákavě