Zřícenina hradu Vlčtejn

Vlčtejn - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika, historismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Hrad Vlčtejn dominuje stejnojmenné obci. Poprvé je zmiňován k roku 1362. V 18. století byl uváděn jako zřícenina, později byl romanticky upravován. 

Historie

Hrad Vlčtejn je poprvé zmíněn jako rožmberský hrad k roku 1362. V držení tohoto rodu byl s přestávkami do roku 1421, kdy jej obsadilo husitské vojsko v čele s Janem Žižkou. V roce 1444 se hradu lstí zmocnil Svojše ze Zahrádky a jeho lidé odtud škodili širokému okolí. Hrad byl obležen vojskem pánů z Gutštejna, Klenové a Rýzmberka. Do složitého jednání byl zapojen i Hynek Krušina ze Švamberka. Od roku 1446 byl hrad majetkem Bedřicha z Donína. Ten panství rozšířil o okolní vesnice. V roce 1450 tady došlo k uzavření smlouvy o příměří mezi Jednotou strakonickou a Jiřím z Poděbrad, jež v podstatě umožnila mírovou vládu Ladislava Pohrobka. Později získal hrad s panstvím Jan z Roupova. V roce 1587 jej koupil Jan Hradišťský z Hořovic a připojil ho k Hradišti u Blovic. Roku 1618 byl trvale připojen k panství Hradiště. Poté hrad pustl. Roku 1700 je zmiňován jako zřícenina. Hradní palác byl roku 1822 přestavěn Krakovskými z Kolovrat na romantický lovecký zámeček. Ten ovšem brzy opět zchátral. Zříceniny byly opravovány okolo poloviny 20. století. Později vznikl v předhradí letní parket, který funguje dodnes.

Hradní zřícenina se nachází na buližníkové skále. Na nejvyšším místě zaujímá téměř celou vrcholovou plochu skály obdélníkový patrový palác. Zachovaly se zbytky širokých oken se sedátky a prevét s lomeným portálkem. Další hradní objekty byly umístěny při patě skály. Nejlépe patrné je zdivo budovy vklíněné mezi skaliska na severní straně. Za skálou byl vyhlouben široký příkop, který obíhá ve tvaru oválu kolem vnitřního areálu hradu. Stavební detaily jsou podobné hradu Radyně. Od roku 1958 je objekt chráněn jako kulturní památka.

Zajímavostí je, že na hradě roku 1611 pobýval známý šlechtic, diplomat a spisovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621), jenž byl manželem jedné z dcer Jana Hradišťského z Hořovic, tehdejšího majitele hradu.  

Fotografie

Zřícenina hradu VlčtejnZřícenina hradu VlčtejnZřícenina hradu VlčtejnZřícenina hradu VlčtejnZřícenina hradu Vlčtejn