Tvrz Netunice (čp. 1)

Netunice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V areálu někdejšího panského dvora najdeme objekt bývalé renesanční tvrze, později přebudované na sýpku.

Historie

Na sever od netunické návsi se rozkládá zemědělský areál, který využívá starý panský dvůr. Některé budovy v jeho severní části jsou barokní. V zadním nároží nad potokem najdeme patrový objekt bývalé renesanční tvrze z 16. století, jež má půdorys písmena L. Původně měla tvrz půdorys písmena U, ale jižní křídlo bylo nejpozději na začátku 19. století zbořeno. V kratším křídle je polokruhový vjezd, na fasádě jsou viditelné zbytky sgrafitové výzdoby.

V interiéru se částečně dochovaly valené renesanční klenby s hřebínky. Východní část má plackovou klenbu pocházející z doby úpravy objektu na sýpku. Na tu byla tvrz přebudována v roce 1780. U velkých zazděných oken je dochováno kamenné ostění. Rybník rozkládající se pod dvorem je možná pozůstatkem vodního opevnění. Po roce 1948 sloužil areál místnímu zemědělskému družstvu. V současné době patří soukromému majiteli a není veřejnosti běžně přístupný.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.