Zámek Merklín (čp. 1)

Merklín - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Barokní zámek v Merklíně byl vybudován na místě někdejší tvrze kolem roku 1670.

Historie

Dominantou Merklína je čtyřkřídlá patrová budova zámku, jež byla zbudována na místě původní tvrze kolem roku 1670. Podnět ke stavbě barokního zámku dal tehdejší majitel Jakub Filip Berchtold z Uherčic. Z tvrze zůstala část suterénu s pozdně gotickými detaily v jihovýchodním nároží. V polovině 18. století byl objekt upraven zazděním arkád. Výrazná přestavba proběhla v letech 1824 a 1825. Tehdy byla zbořena věž. Klasicistní přestavbu realizovali Krakovští z Kolovrat. K dalším úpravám došlo i ve 20. století.

Svažitý terén před průčelím zámku je vyrovnán vysokou tarasní zdí. V interiéru jsou stlačené valené klenby s trojúhelnými výsečemi. Do zámeckého parku směřuje pilířová brána zdobená vázami. Na prostranství před zámkem je umístěna kamenná kruhová nádrž. V zámku, který je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, dnes sídlí obecní úřad. Každoročně se zde koná výstava bonsají a čarověníků s názvem Bonsai Merklín, která se těší účasti tuzemských i zahraničních návštěvníků.

Součástí areálu je bývalý hospodářský dvůr s budovami barokního původu, k němuž patřil i pivovar a lihovar, který stál pod zámkem při cestě na Roupov. Ve svahu nad zámkem stojí v prostoru parku velká dvoupatrová budova sýpky s trámovými stropy. V blízkosti hospodářského dvora stojí budova bývalého důchodního úřadu panství. Přízemní objekt je kryt valbovou střechou. Vybudován byl snad již na přelomu 17. a 18. století, v 19. století prošel úpravami.  

Fotografie

Zámek Merklín (čp. 1)Zámek Merklín (čp. 1)