Kostel sv. Víta v Dobřanech

Dobřany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kostel sv. Víta v Dobřanech je mimořádně zajímavou barokní stavbou. Dnes se v něm pořádají výstavy a koncerty.

Historie

O původní podobě kostela sv. Víta v Dobřanech mnoho nevíme. Byl postaven v románském slohu. Přestavěn byl zřejmě goticky a poté i renesančně po požáru v roce 1620. Další požár roku 1686 přinesl rozhodnutí o celkové barokní novostavbě. Při ní bylo využito materiálu z původní stavby.

Za chotěšovského probošta Dominika Peterky byla v letech 1727–1734 vystavěna dnešní podoba kostela, a to podle plánů Jakuba Augustona mladšího. Vznikla velmi kvalitní barokní centrála na oválném půdorysu s patrovým ochozem po vnitřním obvodu a se středovou lucernou. Na kupoli je freska sv. Víta. Hodnotné je také vnitřní vybavení, zvláště středový oltář s bohatou sochařskou výzdobou od Matěje Václava Jäckela. Další mobiliář je rovněž barokní. Za Josefa II. byl kostel zrušen, později opět obnoven. Opravován byl v polovině 19. století. I dnes je pěkně opraven a pořádají se v něm výstavy a koncerty. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel sv. Víta v Dobřanech