Kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově

Čížkov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně gotický kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově prošel v 18. století barokními úpravami. V jeho blízkosti stojí barokní fara.

Historie

Původně gotický farní kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově byl v letech 1727–1735 barokizován. Věž opatřená jehlancovou střechou byla dostavěna v roce 1873. Jedná se o velký jednolodní kostel se sakristií na severní straně a věží před západním průčelím. V patře nad sakristií byla vybudována oratoř. Do valené klenby sakristie vnikají pětiboké výseče. V kněžišti se dochoval gotický sanktuář. Interiér je zaklenut valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Výbava interiéru pochází především z doby barokní přestavby objektu. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek a je výraznou krajinnou dominantou. V jeho blízkosti najdeme barokní faru.    

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele v ČížkověKostel sv. Jana Křtitele v ČížkověKostel sv. Jana Křtitele v ČížkověKostel sv. Jana Křtitele v Čížkově