Socha sv. Jana Nepomuckého v Borovech

Borovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na okraji obce Borovy stojí u silnice barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

Historie

Na severním okraji obce Borovy se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Stojí u státní silnice, napravo při vjezdu do vsi ve směru od Plzně. Zděný sokl je v základu hranolový, směrem vzhůru se zužuje a vrcholí náznakem hlavice.

Světec je zachycen ve zvlněném postoji, hlavu má skloněnou vpravo nad křížem. Pravá ruka drží kříž, levá přidržuje podél boku biret. Znázornění postavy je podobné soše sv. Jana Nepomuckého v sousední obci Vřeskovice, která má kamenný podstavec. V nedávné době bylo dílo restaurováno. Je zapsáno na seznamu nemovitých kulturních památek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého v Borovech