Kostel sv. Bartoloměje v Kvášňovicích

Kvášňovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kvášňovický farní kostel pochází z poloviny 13. století, jeho původně románské jádro však podlehlo barokní přestavbě v polovině 18. století. Z této doby pochází také větší část výzdoby interiéru.

Historie

Kvášňovice, založené zřejmě již v 11. století, se pyšní pozdně románským kostelem sv. Bartoloměje, který byl vystavěný v letech 1240 až 1260. Původně románský je portál na severní straně lodi, v roce 1400 prošel kostel první přestavbou, kdy k němu přibyl gotický presbytář. Až v roce 1748 byla vystavěna sakristie a o pár let později prošel barokní úpravou, která mu dala přibližně jeho dnešní vzhled.

 

Kostel je jednolodní s pětiboce uzavřeným presbytářem. V západním průčelí se tyčí hranolovitá věž. Sakristie je situována tradičně na severní straně. Presbytář prosvětlují hrotitá okna a loď po stranách člení čtveřice pilastrů. Mobiliář je vesměs barokní, starobylost kostela dokládají i náhrobníky ze 16. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Bartoloměje v KvášňovicíchKostel sv. Bartoloměje v KvášňovicíchKostel sv. Bartoloměje v Kvášňovicích