O PamátkoPinu

O PamátkoPinu

Portál PamátkoPin je výsledkem řešení projektu "Didiaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje (Didap)", jehož cílem bylo podpořit aplikaci regionální historie do výuky dějepisu. Portál má sloužit nejen žákům a učitelům, ale i široké veřejnosti, a to především k poznání minulosti regionu skrze památkově chráněné nemovité objekty.

Na jednom místě je zde zpřístupněna databáze vybraných památek PamátkoPin a interaktivní mapa památek Plzeňského kraje Za humny je hrad. Databáze obsahuje podrobné informace o historii památek a záznamy o významných událostech, osobnostech či pověstech spjatých s jednotlivými objekty. Součástí portálu jsou také připravované metodické materiály pro učitele, pracovní listy a trasy doporučených výletu.

Projekt

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Eva Mušková, Ph.D.

Autoři textů:

 • PhDr. Hana Hrachová, Ph.D.
 • PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Krček
 • Bc. Josef Paták
 • PhDr. Jaroslava Škudrnová
 • Mgr. Lenka Špačková

Technické a GIS zpracování:

 • PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.
 • Mgr. Jana Synovcová Borovičková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.

Grafický návrh:

 • Bc. Pavlína Jáchimová

Autoři aktivit a návrhů výletů:

 • Mgr. Iva Pleskačová
 • Mgr. Barbora Tomanová
 • Mgr. Jarmila Zvárová
 • Mgr. Petra Gureňová

Fotografie:

 • Bc. Pavlína Jáchimová
 • Ing. Petr Hatlman
 • Bc. Stanislava Hrachová
 • Mgr. Eva Mušková, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Totzauer
 • Bc. Eliška Kutná
 • Mgr. Jan Zeman