Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích

Nové Mitrovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého je dominantou Nových Mitrovic. Vedou se spory o tom, zda mohl být vystavěn podle plánů věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho.

Historie

V letech 1722–1726 byla v Nových Mitrovicích nejprve zbudována kaple. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl dostavěn z původní kaple v roce 1747. Vedou se spory o tom, zda byl vystavěn podle plánů slavného architekta Jana Blažeje Santiniho. Jako možný autor bývá uváděn také Matěj Ondřej Kondel. Jedná se o siluetově i panoramaticky mimořádnou stavbu. Průčelí je v půdorysu konkávně prohýbáno. Nad vstupem jsou umístěny znaky, v nice nad nimi stojí socha sv. Jana Nepomuckého a na atice další sochy světců. Průčelí vrcholí věží krytou cibulovitou bání. K obdélné lodi s věží je v průčelí připojen širší a vyšší centrální presbytář. Vzadu je k presbytáři přistavěna sakristie s kaplí v patře. Interiér lodi je zaklenut valenou klenbou s výsečemi a presbytář vysokou kupolí, jež je otevřena do lucerny. Sakristie je opatřena traverzovým stropem, v kapli nad ní je rovný strop se štukovým rámcem.

Ve zvonici pod cibulovou bání jsou umístěny zvony z roku 1884. Okolo hřbitova stojí částečně původní kamenná zeď. Hlavní a jižní brána jsou zaklenuty polokruhem a opatřeny obloukem vyklenutým štítem. Dále je zde barokní márnice z roku 1766 se šindelovou střechou. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových MitrovicíchKostel sv. Jana Nepomuckého v Nových MitrovicíchKostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích