zřícenina hradu

Bohy
Ves ze 13. století se zříceninou hradu Krašov a barokním dochovaným mlýnem.

Březina
O tom, že Březina byla osídlena v různých historických etapách svědčí existence zdejšího hradiště, hradu a zámku s rozsáhlým parkem.

Čeminy
Středověká ves kladrubského kláštera se zříceninou hradu, barokním dvorem a zámkem.

Dolní Bělá
Farní ves ze 14. století s několika církevními památkami a zříceninou hradu.

Druztová
Nedaleko vsi stával nad řekou Berounkou hrad Věžka, pod ním se nachází gotický kostel sv. Maří Magdalény a přímo ve vsi pak barokní kaple sv. Jana Nepomuckého s farou.

Hradiště Jindřín u Radkovic
Nedaleko obce Radkovice najdeme pozůstatky výšinného opevněného sídliště a hradiště Jindřín.

Liblín
Obec ležící nad řekou Berounkou získala v roce 2014 titul městys. Stojí zde zámek s parkem, na náměstí barokní kostel. Nedaleko od Liblína se nachází hrad Libštejn.

Líšná
Nad Líšnou se nachází zříceniny hradu Řebřík, v jehož podhradí stála vesnice. Z ní se dochoval kostel sv. Petra a Pavla.

Medový Újezd
V Medovém Újezdě najdeme na návsi hned několik zajímavých památek lidové architektury.

Milínov
Vesnice Milínov leží mezi lesy nedaleko od Nezvěstic. Poblíž se nalézá zřícenina středověkého hradu Lopata.

Osvračín
Poblíž obce Osvračín jsou nepatrné zbytky hradu, o kterém se vyprávělo, že se propadl do země.

Příkosice
Hrad Homberk se nachází nedaleko silnice spojující Příkosice a Vísky. 

Rabštejn nad Střelou
Pozoruhodné lokalitě označované za „nejmenší město střední Evropy“ dominují pozůstatky středověkého hradu, barokní zámek, klášter, kostel a unikátní soubor roubených i hrázděných staveb.

Roupov
Vesnice Roupov se nachází nedaleko Přeštic. Dominantou obce je zřícenina středověkého hradu.

Strašice
Ve Strašicích se dochovalo několik památek, místní se snaží svou zajímavou historii prezentovat také v Muzeu středních Brd.

Těškov
Z hradu nad Těškovem je krásný pohled do lesnaté krajiny. V Těškově pak lze obdivovat malou kapličku na návsi.

Úboč
Malebná obec se zbytky tvrziště v zahradě barokní fary a původně románským kostelem sv. Mikuláše.

Vlčtejn
Malá vesnice Vlčtejn leží nedaleko Blovic a Zdemyslic. Dominantou je zřícenina středověkého hradu. 

Vranov
Poblíž vesničky Vranov na Domažlicku se nachází zřícenina hradu Starý Herštejn (Hirštejn), který patřil českým králům, arcibiskupům i loupeživým rytířům.

Zálesí
Vesnice Zálesí leží nedaleko Přeštic a Příchovic. V její blízkosti se nachází zřícenina hradu Skála.