zaniklá vesnice

Chlumčany
Chlumčany představují obec průmyslového charakteru. Zajímavou památkou je kaple Panny Marie Pomocné.

Chocenice
Chocenice najdeme nedaleko Blovic. První zmínka o obci pochází již z roku 1115, kdy je uváděna v souvislosti s klášterem v Kladrubech.

Hlince
Cenný soubor lidové architektury v malebné krajině. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Horšice
Horšice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1245. Významnou památkou je původně gotický kostel sv. Matěje.

Kostel sv. Ambrože ve Vícově u Přeštic
Samota Vícov je místem zaniklé stejnojmenné vesnice. Významnou památkou je kostel sv. Ambrože s cennými nástěnnými malbami.

Milínov
Vesnice Milínov leží mezi lesy nedaleko od Nezvěstic. Poblíž se nalézá zřícenina středověkého hradu Lopata.

Myslivna Nový Dvůr (čp. 202)
Samota s rozlehlým hospodářským dvorem, zříceninami loveckého zámečku a bývalou myslivnou.

Myť
Osadu Myť najdeme blízko Blovic. Nedaleko se nacházela dnes zaniklá vesnice.  

Seč
Vesnici Seč najdeme blízko Blovic. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Těnovice
Vesnice Těnovice leží nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Újezd
Újezd je malá vesnice se zámkem, ležící nedaleko Horšic a Přeštic.

Vlkov
Malá vesnice Vlkov se nachází blízko Spáleného Poříčí a dominuje jí starý panský dvůr. Nedaleko se rozkládá výšinné sídliště Babiny.

Zaniklá středověká ves Myť
Zaniklá středověká ves se nacházela jihozápadně od osady Myť.

Zaniklá tvrz Pokonice u Žákavy
Pozůstatky tvrziště Pokonice najdeme blízko vesnice Žákava u Blovic. 

Zaniklá tvrz Šebíkov u Trojan
Výrazné pozůstatky zaniklé středověké tvrze Šebíkov.

Zaniklý dvorec Třebekov u Jarova
Lesní hájovna a výrazné terénní pozůstatky zaniklého středověkého hospodářského dvora s tvrzí.