Žákava

Kostel sv. Vavřince v Žákavě
Jednolodní kostel sv. Vavřince v Žákavě má gotický původ, později byl upravován renesančně a barokně.

Milínov
Vesnice Milínov leží mezi lesy nedaleko od Nezvěstic. Poblíž se nalézá zřícenina středověkého hradu Lopata.

Socha sv. Václava v Žákavě
Klasicistní socha sv. Václava stojí v Žákavě před kostelem sv. Vavřince.

Žákava
Vesnice Žákava leží nedaleko Blovic nad pravým břehem řeky Úslavy. První zprávy o zdejší tvrzi a kostele pocházejí z roku 1350.

Zaniklá tvrz Pokonice u Žákavy
Pozůstatky tvrziště Pokonice najdeme blízko vesnice Žákava u Blovic.