Výrovský potok

Historické jádro města Bor u Tachova
Bor u Tachova vznikl ve druhé půli 13. století, v centru obce se nachází řada měšťanských domů s renesančními a barokními štíty, obvod historického jádra města je lemován pozůstatky opevnění.

Socha Panny Marie v Boru u Tachova
Barokní socha Neposkvrněné Panny Marie z první poloviny 18. století stojí na náměstí Republiky před západním průčelím kostela svatého Mikuláše.

Zámek Bor u Tachova (čp. 259)
Současná podoba borského zámku vznikla postupnou stavební evolucí raně gotického panského sídla, které bylo založeno ve 13. století předky pánů ze Švamberka.