výklenková kaplička

Boží muka v Tlučné
Bíle natřená barokizující kamenná sloupková boží muka s otevřenou lucernou.

Historické jádro vsi Řesanice
V Řesanicích najdeme několik cenných dokladů lidové architektury. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Kaplička v Dnešicích
Výklenková kaplička z 1. poloviny 19. století se nachází v Dnešicích blízko cesty směřující na Přeštice.

Kaplička v Nezdicích
Kaplička se nachází nedaleko kostela sv. Prokopa v Nezdicích. Dříve v ní bývala umístěna menší socha sv. Jana Nepomuckého.

Kaplička, boží muka a sloup se sochou Panny Marie v Úterý
Soubor barokních sochařských děl ze 17. až 19. století.

Kaplička, socha a pomník v Nýřanech
Kaple na návsi a u hřbitova, socha sv. Jana Nepomuckého, pomník obětem hornické stávky, a obětem pochodu smrti.

Kasejovice
Město Kasejovice najdeme nedaleko Nepomuku. První zmínka pochází z roku 1264. Mezi zajímavými památkami vyniká kostel sv. Jakuba či židovské ghetto se synagogou.

Kostel sv. Jakuba v Kasejovicích
Původně gotický kostel sv. Jakuba je dominantou Kasejovic. V ohradní zdi jsou umístěny dvě výklenkové kapličky. Nedaleko od kostela najdeme za náměstím hodnotnou budovu fary.

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Nezdice
Obec Nezdice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva pochází z roku 1243.

Spálené Poříčí
Město Spálené Poříčí je poprvé zmiňováno roku 1239. Najdeme v něm řadu zajímavých památek. Pozornost zaslouží především historické jádro, které bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.