vodní tvrz

Mutěnín
Mutěnín býval v 16. století městem, dolovala se zde měď. Kostel sv. Michaela s krásnou freskovou výzdobou, barokní sochy, židovské domky a hřbitov.

Pozůstatky vodní tvrze v Horšově
Tvrz zaniklá už v 16. století.

Puclice
Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.

Tasnovice
Vesnice, ze které je nejsnáze přístupné starobylé hradiště Štítary/Tasnovice s kostelem sv. Vavřince.

Tvrz Čachrov (čp. 1)
V blízkosti zaniklé gotické tvrze pánů z Čachrova nechal Viktorin Bohuchval z Hrádku postavit renesanční zámek, jehož starobylý ráz setřela neogotická úprava koncem 19. století.

Tvrz Dešenice (čp. 1)
Stará vodní tvrz vystavěná nejpozději ve 14. století místní šlechtou zmizela ve hmotě renesančního zámku, jehož staviteli byli Předeničtí z Předenic na přelomu 16. a 17. století.

Tvrz Dolany (čp. 2)
Vodním příkopem obehnaná tvrz ve vsi Dolany byla sídlem jedné z rodových větví Švihovských z Rýzmberka, kteří se již před polovinou 13. století začali psát jako páni z Dolan. Pozůstatky dolanské tvrze přežily do dnešních dob pouze jako součást...

Tvrz Kouskova Lhota u Neznašov
Tvrz s poplužním dvorem si ve druhé polovině 15. století vybudovali Benedové ze Šťáhlav, své jméno ale Kouskova Lhota získala až po roce 1542, kdy ji zakoupil nobilitovaný klatovský měšťan Jan Kouska ze Sobětiček.