Vochovská venuše

Mohylové pohřebiště u Vochova
Rozsáhlý sídlištní areál s rondelem z období mladšího neolitu (asi 4600 př. n. l.).