Věžka

Dolany
Vesnická památková rezervace v mírně zvlněné krajině povodí Berounky.

Druztová
Nedaleko vsi stával nad řekou Berounkou hrad Věžka, pod ním se nachází gotický kostel sv. Maří Magdalény a přímo ve vsi pak barokní kaple sv. Jana Nepomuckého s farou.

Kostel sv. Maří Magdalény v Druztové
Gotický kostel sv. Maří Magdalény ze třetí čtvrtiny 14. století.