venkovská usedlost

Borovy
Obec Borovy najdeme nedaleko města Přeštice. První zmínka pochází z roku 1358.

Číčov
První zpráva o vsi Číčov pochází z roku 1272. V další zprávě z roku 1352 je již zmiňován i zdejší kostel.

Historické jádro vsi Lipnice
Půdorys vesnice Lipnice tvoří vzácný typ okrouhlice s téměř kruhovou ústřední návsí. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Zahrádka
V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Hořehledy
Vesnici Hořehledy najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. K vidění jsou zde zajímavé venkovské usedlosti, nedaleko obce pak zbytky středověkého tvrziště.

Lipnice
Vesnice Lipnice byla založena ve 14. století a její půdorys představuje vzácný typ okrouhlice. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Neurazy
Vesnice Neurazy leží mezi městy Nepomuk a Plánice. V obci najdeme několik zajímavých památek, především dřevěnou zvonici a kostel sv. Martina.

Sýpky v Borovech (u čp. 10, 35, 46)
Lidovou architekturu v obci Borovy představují statky čp. 9 a 31, dále také špýchárky u čp. 6, 10, 35, 46.

Venkovské usedlosti v Hořehledech (čp. 32, 37)
V Hořehledech je k vidění několik zajímavých dokladů lidové architektury. 

Venkovské usedlosti v Lipnici (čp. 7, eč. 43)
Obě usedlosti jsou cenným dokladem lidové architektury. Na základě těchto památkových hodnot byla v obci vyhlášena vesnická památková zóna.

Venkovské usedlosti v Neurazech (čp. 47, 110)
V Neurazech najdeme venkovské usedlosti s bohatě zdobenými secesními fasádami.

Venkovské usedlosti ve Vrčeni (čp. 8, 47)
Dokladem lidové architektury jsou ve Vrčeni venkovské usedlosti čp. 8 a 47. 

Vrčeň
Vesnici Vrčeň najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé je zmiňována již roku 1189. Obci dominuje kostel sv. Vavřince, nedaleko stojí poutní kaple sv. Vojtěcha.