Velká skála

Sídliště Chudinka u Blovic
Výšinné sídliště chamské kultury Chudinka najdeme v katastrálním území Blovice a Zdemyslice.

Sídliště Velká skála u Bzí
Archeologický výzkum eneolitického sídliště na Velké skále u Bzí byl proveden v roce 1882.