Václav II.

Augustiniánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích
Klášter založený roku 1287 Václavem II.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Hradec
Roku 1186 patřila vesnice klášteru v Kladrubech. Dominantou obce je kostel sv. Jiří.

Nečtiny
Středověké městečko s kostelem v dominantní poloze a souborem barokních památek.

Plzeň-Vnitřní Město
Jedno z nejmladších a brzy i největších královských měst vzniklo přeložením tzv. Staré Plzně, na území dnešního Starého Plzence, na výhodnější místo v Plzeňské kotlině koncem 13. století.

Sušice
Nepříliš významné královské město Sušice se stalo světově proslulým díky výrobě tradičních sušických zápalek. 

Zřícenina hradu Litice
Nepatrné zbytky hradeb a hluboký příkop připomínají jeden z nejstarších hradů na Plzeňsku, který původně patřil Drslavicům. Od roku 1367, kdy Litice získal chotěšovský klášter, se však kdysi mocný hrad již pouze měnil v trosky.