tvrz

Zaniklá tvrz Skočice
Středověkou tvrz ve Skočicích připomínají dnes zbytky valu a příkopy na východním okraji vesnice.

Zřícenina tvrze Hořehledy
Nedaleko obce Hořehledy najdeme pozůstatky středověkého tvrziště s viditelným příkopem a zbytkem valu.