Švanka

Mohylové pohřebiště Svanka u Plešnic
Archeologické pozůstatky mohylového pohřebiště.