Švamberkové

Boží muka ve Světci
Kamenná sloupková boží muka.

Dolní Bělá
Farní ves ze 14. století s několika církevními památkami a zříceninou hradu.

Druztová
Nedaleko vsi stával nad řekou Berounkou hrad Věžka, pod ním se nachází gotický kostel sv. Maří Magdalény a přímo ve vsi pak barokní kaple sv. Jana Nepomuckého s farou.

Hodoviz
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky pravěkého hradiště.

Kaceřov
Dominantou obce je unikátně dochovaný renesanční zámek z doby kolem poloviny 16. století, který zřejmě jako první v Čechách využil nové opevňovací prvky – bastiony.

Kostel sv. Jiří v Lukové
Kostel se dnes ocitá v havarijním stavu a prakticky bez mobiliáře.

Manětín
Městečko usazené v malebné lesnaté krajině na úpatí Chlumské hory je známé jako „barokní perla západních Čech“, a to především díky rozsáhlému zámeckému areálu, dvojici kostelů a mimořádné kolekci sochařských děl z první poloviny 18. století.

Poběžovice
Poběžovice (Ronšperk) leží na úpatí Českého lesa, již delší dobu zde probíhá úspěšná rekonstrukce místního zámku, který se stává místem nejrůznějších česko-německých akcí.

Rabštejn nad Střelou
Pozoruhodné lokalitě označované za „nejmenší město střední Evropy“ dominují pozůstatky středověkého hradu, barokní zámek, klášter, kostel a unikátní soubor roubených i hrázděných staveb.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Tymákov
Počátky Tymákova, poprvé vzpomínaného ve 14. století společně se sousedními Mokrouši, byly spjaty s pány z Čachrova, v polovině 16. století pak všechny díly rozdrobeného statku získalo město Rokycany.

Zámek Poběžovice (čp. 1)
Původně středověký vodní hrad Dobrohosta z Ronšperka.

Zřícenina hradu Bělá
Ze středověkého hradu s dochovaly zříceniny okrouhlé bašty v prostoru předhradí, a dále zbytky opevnění se zemní baštou na západní straně.

Zřícenina hradu Netřeb
Hrad od roku 1528 uváděn jako pustý.

Zřícenina hradu Osvračín
Rozeznatelné příkopy a valy, dochovala se i část hradební zdi.