střílna

Kostel Všech svatých v Řesanicích
Řesanicím dominuje kostel Všech svatých. Jedná se o raně gotickou stavbu z 2. poloviny 13. století, jež byla později barokizována.