statek

Chlumčany
Chlumčany představují obec průmyslového charakteru. Zajímavou památkou je kaple Panny Marie Pomocné.

Prádlo
Obec Prádlo leží na řece Úslavě nedaleko Nepomuku. Najdeme zde několik zajímavých památek, především kostel Povýšení sv. Kříže. Další pamětihodnosti se nacházejí v blízkém okolí. 

Sýpky v Borovech (u čp. 10, 35, 46)
Lidovou architekturu v obci Borovy představují statky čp. 9 a 31, dále také špýchárky u čp. 6, 10, 35, 46.

Venkovské usedlosti v Hořehledech (čp. 32, 37)
V Hořehledech je k vidění několik zajímavých dokladů lidové architektury.