socha sv. Vintíře

Lázně Letiny
Osada Lázně Letiny je místní částí obce Letiny a je spjata s klimatickými lázněmi.