socha sv. Markéty

Kaple sv. Markéty v Klášteře
Kapli sv. Markéty najdeme na návsi v Klášteře. Sousedí s obvodovou zdí s okénky a raně gotickým portálem, jež je pozůstatkem zničeného cisterciáckého kláštera.

Kaple sv. Markéty v Oselcích
Barokní kaple sv. Markéty nad obcí Oselce je tradičním poutním místem regionu.