socha sv. Jana Nepomuckého

Hostouň
Hostouň a další okolní vsi byly před druhou světovou válkou a během ní známy svými hřebčinci. Nejznámější událostí z dějin Hostouně se díky sudetským Němcům stala záchrana lipicánů na konci války. Barokní památky a sochy.

Kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Příchovicích
Na návsi v Příchovicích je k vidění kaple sv. Jana Nepomuckého. Před ní stojí světcova socha.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové
Kaple sv. Jana Nepomuckého, postavená v roce 1745 stavitelem Matějem Ondřejem Kondelem.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
Pod kostelem sv. Jakuba Většího v Nepomuku se u silnice na hrázi Špitálského rybníka nachází výklenková novorenesanční kaple sv. Jana Nepomuckého, v níž je umístěna světcova barokní socha.   

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Stodě
Šestiboká špitální kaple sv. Jana Nepomuckého leží ve Stodě v blízkosti řeky Radbuzy.

Kaple sv. Rodiny v Draženi
Pseudorománská kaple z roku 1911 s obloučkovým vlysem ve fasádě.

Kaplička a pamětní kříž v Doubravě
Pozdně barokní zděná kaplička sv. Václava z přelomu 18. a 19. století.

Kaplička sv. Petra v Horní Bříze
Pozdně barokní kaple umístěná v sevřené neprůjezdné návsi.

Kaplička v Hůrkách
Kaple z 2. poloviny 19. století.

Kaplička v Nezdicích
Kaplička se nachází nedaleko kostela sv. Prokopa v Nezdicích. Dříve v ní bývala umístěna menší socha sv. Jana Nepomuckého.

Kapličky a socha sv. Jana Nepomuckého v Nekmíři
Na okraji vsi při silnici na Tatinou stojí kvalitní barokní socha sv. Jana Nepomuckého,  v centru obce malá zděná kaple, severně od hájovny drobná zděná novogotická kaplička.

Klášter
Obec Klášter se rozkládá nedaleko Nepomuku pod vrchem Zelenou horou, na níž stojí stejnojmenný zámek. V obci jsou dodnes patrné pozůstatky cisterciáckého kláštera Pomuk, který byl zničen v době husitských válek.

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Kostel Narození Panny Marie ve Stvolnech
Rustikální raně gotický kostel stojí uprostřed návsi.

Kostel sv. Antonína Paduánského v Horní Folmavě
Pozdně barokní kostel dostavěn roku 1796.

Kostel sv. Ducha ve Všerubech
Gotický kostel sv. Ducha, připomínaný již k roku 1365.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého najdeme v Nepomuku blízko náměstí. Vystavěn byl na místě údajného světcova rodného domu. Janova socha vévodí hlavnímu oltáři.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích
Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého je dominantou Nových Mitrovic. Vedou se spory o tom, zda mohl být vystavěn podle plánů věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho.

Kostel sv. Jiří v Koutu na Šumavě
Kostel z počátku 18. století, později rozšiřován. Ke kostelu patřila i dvoupatrová empírová fara.

Kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě
Kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě je trojlodní stavba s věží nad západním průčelím. Původní kostel byl roku 1843 nahrazen novostavbou.