Semlov

Tvrziště v Nebřezinech
Porušené okrouhlé tvrziště s pozůstatky příkopu a valu.