Rudolf Štech

Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni (čp. 252, 235, 53)
Spolupráce architekta Rudolfa Stecha a malíře Mikoláše Alše dala vzniknout necelým dvou desítkám zajímavých novorenesančních domů, jejichž fasády zdobí Alšovy výjevy z českých dějin.

Plzeň-Vnitřní Město
Jedno z nejmladších a brzy i největších královských měst vzniklo přeložením tzv. Staré Plzně, na území dnešního Starého Plzence, na výhodnější místo v Plzeňské kotlině koncem 13. století.

Železniční stanice Plzeň-Hlavní nádraží (čp. 102)
Rerezentativní plzeňské Hlavní nádraží vystavěné v duchu historismu a secese bylo slavnostně otevřeno v roce 1907 a pojmenováno Nádraží císaře a krále Františka Josefa I. Autorem návrhu byl Jan Bašta, realizaci provedla firma Rudolfa Stecha.