roubená kaple

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Kaplička a zvonice v Rybnici
Drobná sakrální roubená stavba a výklenková kaplička s křídlovým štítkem.

Kaplička v Těškově
Roubená kaple na kamenné podezdívce.